Opleidingen

Wil je gastouder worden, dan moet je een aantal diploma’s hebben. Dat is wettelijk geregeld in Nederland en voor alle erkende gastouders hetzelfde.

opleidingen

Om de kwaliteit van onze gastouderopvang naar een nog hoger niveau te tillen, volgen alle gastouders van de Bengel daarnaast drie aanvullende trainingen. Deze trainingen kunnen grotendeels online gevolgd worden. Zo bepaal je als gastouder helemaal zelf wanneer en in welk tempo je de opleidingen volgt en afrondt.

Naast de wettelijk verplichte opleidingen volgen al onze gastouders de trainingen:

 1. Werken met baby’s
 2. Betrokkenheid en welbevinden
 3. Een gezonde start

BabyWijs©: professionele babyopvang

Opgenomen op de FCB-lijst van erkende babyscholingen, een overheid erkend diploma

De ontwikkeling van een baby
In het eerste jaar volgen de verschillende ontwikkelingsfasen van een baby elkaar in rap tempo op. Een baby ontwikkelt zich sneller dan ooit. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de mogelijkheden en de ondersteuning die de baby krijgt tijdens deze fasen van grote invloed zijn.

Op een kinderdagverblijf of bij een gastouder zijn vaak meerdere baby’s aanwezig, die allemaal individueel aandacht en verzorging nodig hebben. Om te zorgen dat iedere baby zich optimaal kan ontwikkelen, moet je als gastouder weten welke ondersteuning een baby nodig heeft op welk moment. Dat maakt dat het werken met baby’s een hele belangrijke, maar soms ook complexe taak is.

BabyWijs©: professionele babyopvang
De opleiding BabyWijs© is bedoeld voor beroepskrachten die werken met 0-jarigen. Met de aangeboden kennis en vaardigheden kan de beroepskracht iedere baby individueel begeleiden, ondersteunen en stimuleren in zijn of haar ontwikkeling.

Babywijs bestaat uit 5 modules:

 1. BreinWijs (0-2 jaar):
 2. BabyKennis
 3. Welbevinden van baby’s
 4. Taal- en interactievaardigheden bij baby’s
 5. BabyTeam 2.0

Een gezonde start

Het maatschappelijk belang om kinderen zo gezond mogelijk te laten opgroeien, is groot. Lekker bewegen, gezond eten, voldoende slapen, een pedagogisch klimaat waar warmte en geborgenheid worden geboden en waar tegelijkertijd uitdaging is en duidelijke grenzen worden gesteld. Dat biedt kinderen een gezonde start en daarmee een fundament voor gezondheid later in hun leven.

Doel van de scholing
In de scholing Een Gezonde Start leer je als gastouder hoe je – samen met ouders – aan kinderen een gezonde, actieve en veilige omgeving biedt en hoe je zelf het gezonde voorbeeld geeft.

Opzet van de scholing
Een Gezonde Start bestaat allereerst uit een basismodule. Hierin reflecteren de deelnemers op hun eigen leefstijl, gezonde leefstijl in hun organisatie en de interactie met kinderen en ouders. Aanvullend is er een verdieping mogelijk met de themamodules: voeding, beweging, gewicht en veilig gedrag & veilige omgeving.

De scholing is ontwikkeld door het Kenniscentrum Sport, Nederlands Jeugdinstituut, Pharos, Voedingscentrum, het RIVM Centrum Gezond Leven, TNO en VeiligheidNL.

Onze kinderopvangadviseurs zijn erkend train-de-trainer en mogen deze scholing aan onze gastouders geven en de bijbehorende certificaten uitreiken.

Welbevinden en betrokkenheid

Wat is kinderopvang van goede kwaliteit?
De kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang wordt jaarlijks gemeten door de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK). Welbevinden en betrokkenheid van kinderen zijn twee belangrijke kwaliteitskenmerken die jaarlijks gemeten worden. Deze hangen nauw samen met de emotionele en educatieve kwaliteit, die ook in deze module ter sprake komen.

Wat willen we bereiken in de kinderopvang?
We willen dat kinderen zich veilig voelen, genieten, zichzelf kunnen zijn, kunnen onderzoeken en ontdekken. Dit allemaal om zichzelf optimaal te ontwikkelen. Maar kinderen zijn daarin afhankelijk van hun leefomgeving en de kansen die ze aangeboden krijgen.

Leerdoelen:
In deze opleiding leer je meer over de (risico-)factoren die horen bij deze twee belangrijke graadmeters voor de beste kwaliteit in de kinderopvang.

Je leert de factoren die van invloed zijn op het welbevinden en de betrokkenheid zien, herkennen en interpreteren (vertalen). Na deze module ben je bekend met:

 • Wat welbevinden en betrokkenheid is.
 • Welbevinden en betrokkenheid als meetbare kwaliteitskenmerken voor de Nederlandse kinderopvang.
 • Welke factoren van invloed zijn op het welbevinden en betrokkenheid van kinderen.
 • Wat proces- en structurele kwaliteit is in de kinderopvang en hoe deze kwaliteitssoorten invloed hebben op het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen.
 • Wat de risicofactoren zijn voor een laag welbevinden en betrokkenheid.
 • De signalen van welbevinden en betrokkenheid herkennen bij kinderen.
BabyWijs©: professionele babyopvang

BabyWijs©: professionele babyopvang

Opgenomen op de FCB-lijst van erkende babyscholingen, een overheid erkend diploma

De ontwikkeling van een baby
In het eerste jaar volgen de verschillende ontwikkelingsfasen van een baby elkaar in rap tempo op. Een baby ontwikkelt zich sneller dan ooit. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de mogelijkheden en de ondersteuning die de baby krijgt tijdens deze fasen van grote invloed zijn.

Op een kinderdagverblijf of bij een gastouder zijn vaak meerdere baby’s aanwezig, die allemaal individueel aandacht en verzorging nodig hebben. Om te zorgen dat iedere baby zich optimaal kan ontwikkelen, moet je als gastouder weten welke ondersteuning een baby nodig heeft op welk moment. Dat maakt dat het werken met baby’s een hele belangrijke, maar soms ook complexe taak is.

BabyWijs©: professionele babyopvang
De opleiding BabyWijs© is bedoeld voor beroepskrachten die werken met 0-jarigen. Met de aangeboden kennis en vaardigheden kan de beroepskracht iedere baby individueel begeleiden, ondersteunen en stimuleren in zijn of haar ontwikkeling.

Babywijs bestaat uit 5 modules:

 1. BreinWijs (0-2 jaar):
 2. BabyKennis
 3. Welbevinden van baby’s
 4. Taal- en interactievaardigheden bij baby’s
 5. BabyTeam 2.0
Een gezonde start

Een gezonde start

Het maatschappelijk belang om kinderen zo gezond mogelijk te laten opgroeien, is groot. Lekker bewegen, gezond eten, voldoende slapen, een pedagogisch klimaat waar warmte en geborgenheid worden geboden en waar tegelijkertijd uitdaging is en duidelijke grenzen worden gesteld. Dat biedt kinderen een gezonde start en daarmee een fundament voor gezondheid later in hun leven.

Doel van de scholing
In de scholing Een Gezonde Start leer je als gastouder hoe je – samen met ouders – aan kinderen een gezonde, actieve en veilige omgeving biedt en hoe je zelf het gezonde voorbeeld geeft.

Opzet van de scholing
Een Gezonde Start bestaat allereerst uit een basismodule. Hierin reflecteren de deelnemers op hun eigen leefstijl, gezonde leefstijl in hun organisatie en de interactie met kinderen en ouders. Aanvullend is er een verdieping mogelijk met de themamodules: voeding, beweging, gewicht en veilig gedrag & veilige omgeving.

De scholing is ontwikkeld door het Kenniscentrum Sport, Nederlands Jeugdinstituut, Pharos, Voedingscentrum, het RIVM Centrum Gezond Leven, TNO en VeiligheidNL.

Onze kinderopvangadviseurs zijn erkend train-de-trainer en mogen deze scholing aan onze gastouders geven en de bijbehorende certificaten uitreiken.

Welbevinden en betrokkenheid

Welbevinden en betrokkenheid

Wat is kinderopvang van goede kwaliteit?
De kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang wordt jaarlijks gemeten door de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK). Welbevinden en betrokkenheid van kinderen zijn twee belangrijke kwaliteitskenmerken die jaarlijks gemeten worden. Deze hangen nauw samen met de emotionele en educatieve kwaliteit, die ook in deze module ter sprake komen.

Wat willen we bereiken in de kinderopvang?
We willen dat kinderen zich veilig voelen, genieten, zichzelf kunnen zijn, kunnen onderzoeken en ontdekken. Dit allemaal om zichzelf optimaal te ontwikkelen. Maar kinderen zijn daarin afhankelijk van hun leefomgeving en de kansen die ze aangeboden krijgen.

Leerdoelen:
In deze opleiding leer je meer over de (risico-)factoren die horen bij deze twee belangrijke graadmeters voor de beste kwaliteit in de kinderopvang.

Je leert de factoren die van invloed zijn op het welbevinden en de betrokkenheid zien, herkennen en interpreteren (vertalen). Na deze module ben je bekend met:

 • Wat welbevinden en betrokkenheid is.
 • Welbevinden en betrokkenheid als meetbare kwaliteitskenmerken voor de Nederlandse kinderopvang.
 • Welke factoren van invloed zijn op het welbevinden en betrokkenheid van kinderen.
 • Wat proces- en structurele kwaliteit is in de kinderopvang en hoe deze kwaliteitssoorten invloed hebben op het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen.
 • Wat de risicofactoren zijn voor een laag welbevinden en betrokkenheid.
 • De signalen van welbevinden en betrokkenheid herkennen bij kinderen.

Workshops en lezingen

Ook kun je het hele jaar door extra workshops en lezingen volgen over actuele thema’s, zoals:

 • De ontwikkelingsfasen van kinderen
 • Autisme
 • Taal- en ontwikkelingsstoornissen
 • Hooggevoelige kinderen
 • Motoriek

Bekijk de agenda van 2024

Zie hier onder de trainingen, lezingen en workshops die jou interesseren en meld je zo snel mogelijk aan.