Kinderen met een beperking

Opvang voor kinderen met een beperking

Als ouder van een kind met een beperking zit je vaak met meer vragen. Is er wel goede opvang voor kinderen met een beperking ? Biedt een gastouder jouw kind voldoende aandacht en zorg? Weet de gastouder wat ze moet doen in geval van nood? Is de gastouder bekend met een kind met deze beperking? Afhankelijk van de beperking van jouw kind en de mogelijkheden en het specialisme van de gastouder kunnen we als gastouderbureau gaan kijken in hoeverre we aangepaste opvang kunnen bieden voor jou kind. Zo kan het zijn dat in overleg de gastouder zich kan laten bijscholen of een aantal aanpassingen in de leefomgeving kan maken, zodat de veiligheid van het kind gewaarborgd is en jij als ouder met een gerust hart kan gaan werken.

opvang voor kinderen met een beperking

Een aantal van onze gastouders heeft ervaring met:

  • Kinderen met een auditieve beperking die moeilijk of helemaal niet kunnen horen en/of een spraak/taalstoornis hebben.
  • Kinderen met een visuele beperking, oftewel blinde of slechtziende kinderen.
  • Autistische kinderen, waarbij er onder andere stoornissen kunnen zijn op het gebied van contact, taal, motoriek en het omgaan met veranderingen. Hiervoor hebben de gastouders de training inzicht in autisme gevolgd
  • Motorisch beperkte kinderen. Als gevolg van een hersen- of ruggenmergbeschadiging, een spierziekte of het missen van één of meer ledematen kunnen deze kinderen moeilijker bewegen.
  • Verstandelijk beperkte kinderen lopen op het verstandelijke en het sociale gebied iets achter op de andere kinderen van hun leeftijd. Dit kan aangeboren zijn, maar het kan ook na de geboorte zijn ontstaan.
  • Chronisch zieke kinderen met bijvoorbeeld een hartafwijking, diabetes, epilepsie, CARA, enzovoort.

Gastouderopvang biedt kleinschalige opvang, waarbij sfeer, gezelligheid, warmte, veiligheid en veel 1-op-1 aandacht wordt geboden aan ieder kind. Het is te vergelijken met een tweede thuis.’ Ben jij ouder van een kind met een beperking en ben je daarvoor op zoek naar aangepaste opvang? Of wil je graag meer weten neem dan contact met ons op.