Corona Virus-Maatregelen

Informatie omtrent nieuwe maatregelen Corona Virus (update 20-03-2020)

Ministers Slob en Bruins hebben maatregelen afgekondigd die betrekking hebben op de kinderopvang (gastouderopvang hoort hier ook bij). Deze maatregelen gelden in ieder geval tot 6 april aanstaande.

Alle gastouders zijn inmiddels benaderd door onze kinderopvang adviseurs

De overheid geeft antwoord op veelgestelde vragen:

Klik hier  (wordt vaak geüpdated):

Hoe zit het met doorbetalen van de opvang?

  • Betaal de gehele factuur voor opvang zoals je dat altijd doet.
  • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor je kinderopvangtoeslag, zo houd je je recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.
  • Je hoeft dus in principe geen wijzigingen door te geven of je kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld je inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.
  • Je behoudt dan ook plek op de kinderopvang wanneer deze weer regulier opengaat.
  • Een deel van de kosten die je maakt voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage voldoet u aan de kinderopvangorganisatie.
  • We begrijpen dat dit in deze tijden onzekerheid voor je kan opleveren. We krijgen hier ook veel vragen over. We kijken op dit moment naar manieren om dit achteraf te repareren en zullen hier zo snel mogelijk over communiceren.

brancheorganisaties

 

 

 

 

 

Brief voor ouders: zorgen omtrent kosten kinderopvang

Is gastouderopvang kinderopvang?

Ja een gastouderopvang is een opvanglocatie die valt onder de Wet op de Kinderopvang. Dat betekent volgens het laatste nieuws dat ook gastouderopvang gesloten moet worden tenzij je opvang verleent aan ouders die staan op de lijst met speciale beroepen.

Welke beroepen vallen hieronder?

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Ik heb heel veel kinderen waarvan ouders in de zorg werken, hoe zit het met de kind-aantallen
De rijksoverheid heeft hierop het volgende antwoord “Gedurende de tijd dat deze maatregel van het RIVM van kracht is, zal de toezichthouder rekening houden met de situatie. Bij een eventuele overschrijding van de BKR, groepsgrootte, bij gebrek aan vaste gezichten en bij samenvoeging van groepen door overmacht, zal de toezichthouder een oordeel vellen of sprake is van een overtreding en daarbij meewegen dat de veiligheid en het belang van kinderen niet evident mag worden geschaad.”

Je kunt dit teruglezen in de volgende link https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/13/coronavirus-minder-kinderen-en-minder-medewerkers-op-kinderopvanglocaties Mocht dit in jouw opvang spelen stem deze specifieke situatie dan af met je eigen adviseur, zij kent jou en de opvang het beste.

Een ouder vraagt of ik tijdelijk haar kind kan opvangen?
De overheid vindt het belangrijk dat ouders die onder de specifieke beroepsgroep vallen kunnen blijven werken. Heb je een vraag voor tijdelijke opvang neem dan contact met ons op want dan zullen wij dat regelen.

Ik vang alleen kinderen van 0-4 op maar een ouder vraagt mij ook het oudere broertje tijdelijk op te vangen, mag dat?
Dit mag als het kind-aantal niet overschreden wordt of als de ouder (de op de beroepenlijst staat) opvang nodig heeft.

Mijn man/kind is verkouden kan mijn opvang openblijven?

Nee, want jouw gastouderopvang is een kinderopvanglocatie. Zijn mensen ziek of hebben ze milde klachten dan moeten ze naar huis,  dat kan bij jou niet omdat het adres een en hetzelfde is. De opvang kan dan niet openblijven omdat dit een risico vormt naar andere ouders en kinderen wees hier zelf duidelijk in. Is een huisgenoot echt ziek geef dan bijvoorbeeld aan dat je voor minimaal een week dicht gaat. Ga pas weer open als er 24 uur geen klachten zijn geweest..

Tellen de kinderen van de gastouder ook mee?
Normaal gesproken tellen de kinderen van de gastouder ook mee, het is aan de gastouder om goed te kijken naar de (nieuwe) samenstelling en het effect op de kwaliteit van de geboden opvang.

Informatie overheid

Verder wijzen wij nogmaals of de website van de overheid en het RIVM https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang en  https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#nederland

Als er nog vragen zijn dan stel ze dan bij voorkeur via de mail zodat wij ze in volgorde van binnenkomst kunnen beantwoorden.

Laten we met elkaar de schouders eronder zetten zodat de maatregelen hun effect hebben zodat de verspreiding van het virus de kop ingedrukt kan worden. We hopen ook op begrip voor elkaar en ga vooral met elkaar in gesprek of je wat voor elkaar kunt betekenen.